اذان صبح، طلوع خورشید، اذان ظهر، غروب خورشید، اذان مغرب، افق تهران، owghat، زمان اذان صبح، اذان صبح اهواز، اذان صبح تبریز، اذان صبح رشت، اذان صبح شیراز، ساعت اذان مغرب، وقت اذان مغرب، اوقات، اوقات شرعي، اوقات شرعی تهران، اذان مغرب تهران، اوقات شرعی مشهد، اذان صبح به افق تهران، اوقات شرعی اصفهان، اوقات شرعی 1391

اوقات شرعی

اوقات شرعی یکی از ابزارهای مفیدی است که وبلاگ نویسان تمایل دارند در سایت خود قرار دهند، اما زمان اذان در شهرهای مختلف متفاوت می باشد و تا کنون ابزارهایی که از سایت های مختلف ارائه شده تنها چند شهر را پوشش می دهد، بنابراین با استفاده از داده های موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اوقات شرعی بیش از 300 شهر ایران را جمع آوری کردیم و برای جذابیت بیشتر ساعات طلوع و غروب خورشید را نیز به این ابزار اضافه کردیم.
همچنین این ابزار به صورتی طراحی شده است که در هنگام اذان صبح، ظهر و مغرب، صدای اذان از بلندگوهای رایانه کاربران پخش خواهد شد.

 تنظیمات اولیه اوقات شرعی:

 نام استان :            نـام شـهر :

             

تنظیمات ظاهری اوقات شرعی:

      

      

      

      

تنظیمات اوقات شرعی:

ضخامت کادر:  پیکسل